سامانه کارت‌خوان

نسل سیستم‌های شناسایی خودکار از دستگاه‌های بارکد خوان تا سیستم‌های شناسایی مبتنی بر اثر انگشت همواره در حال تکامل بوده است. سیستم‌های شناسایی خودکار باید علاوه بر دقت و سرعت و سادگی در استفاده، امکان تقلب و سوء استفاده افراد استفاده کننده را تا آنجا که ممکن است به حد اقل برسانند در این میان آخرین تکنولوژی مورد استفاده در جهان، RFID یا شناسایی بر اساس امواج رادیویی نام دارد.

در این روش به محض نزدیک شدن یک کارت الکترونیکی بدون تماس، حاوی اطلاعات هر یک از سرویس گیرندگان به سامانه کارتخوان، این اطلاعات از طریق امواج رادیویی که سامانه کارتخوان آنها را تولید کرده است، فعال شده و به رایانه منتقل می‌شوند. مزیت این روش نسبت به سایر روش‌های شناسایی علاوه بر دقت و سرعت فراوان، امنیت و اطمینان بسیار بیشتر بوده و هزینه استفاده از آن نیز در طول زمان بسیار ارزانتر خواهد بود.

هنرجویان، مربیان و همکاران موسسه می‌توانند با نزدیک کردن کارت شناسایی خود به سامانه کارتخوان، اطلاعات مربوط به ورود و خروج، حضور و غیاب و حساب خود را بر روی نمایشگر دستگاه مشاهده نمایند.

چنانچه مایل باشید، می‌توانید دستگاه را در حالت خودکار قرار دهید. در اینصورت ورود و خروج مربیان و همکاران موسسه و همچنین حضور و غیاب هنرجویان، بصورت خودکار و بدون حضور اپراتور ثبت خواهد شد.

Top