تصور کنید که شما یک موسسه فرهنگی هنری، یک آموزشگاه آزاکاربن سفیدد و یا یک کلوپ ورزشی را مدیریت می‌کنید. در هر کدام از این موسسات، شما تعدادی هنرجو یا دانشجو دارید که در دوره‌های موسسه شما ثبت نام کرده‌اند، تعدادی مربی که مسئولیت آموزش آنها را پذیرفته‌اند و همچنین ممکن است تعدادی همکار نیز در این موسسه برای کنترل فعالیتها به شما کمک کنند. بدون شک برای مدیریت چنین موسسه‌ای روش کمابیش مشابهی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ابتدا شما نیاز یک سیستم بایگانی دارید تا برای همه هنرجویان، مربیان و همکاران پرونده درست کنید و مشخصات کامل آنها را برای مراجعات احتمالی در آینده ذخیره نمایید. در مرحله بعدی باید بتوانید دوره‌های موسسه خود را برای استفاده هنرجویان زمانبندی کرده و به آسانی، هر زمان را به یک هنرجو اختصاص دهید. با راه‌اندازی هر دوره در موسسه شما، هنرجویان برای استفاده از این دوره‌ها ثبت نام نموده و در تاریخ مشخص طبق برنامه، به موسسه مراجعه خواهند نمود. مسلما شما باید بتوانید بر اساس کارت عضویت هر هنرجو، مربی و یا همکاران، حضور و غیاب آنها را ثبت نموده و هر زمان که لازم دانستید، نسبت به پرداخت حقوق همکاران و مربیان موسسه بر اساس میزان کارکرد آنها اقدام نمایید. همچنین شما به عنوان مدیر موسسه باید بتوانید کلیه حساب‌های دریافتی و پرداختی موسسه را به روز مشاهده کرده و آمار فعالیت‌های موسسه خود را به طور دقیق در اختیار داشته باشید. با همه هنرجویان، مربیان و همکاران خود به سرعت از طریق پیام کوتاه ارتباط برقرار کنید و آنها را از شرایط و اخبار مورد نظرتان آگاه کنید. همچنین باید ابزاری داشته باشید که هنرجویان موسسه شما نیز بتوانند از تعداد جلسات حضور و غیاب و مبلغ بدهی یا بستانکاری حساب خود مطلع شده و  نسبت به تسویه حساب خود در وقت مشخص اقدام نمایند. همه این امکانات بعلاوه موارد دیگری که شما برای مدیریت موسسه خود به آنها نیاز پیدا خواهید کرد، در بسته‌های مدیریتی کاربن سفید، فراهم شده است.

Top